Рабочая программа по дисциплине Platforma .NET
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Рабочая программа по дисциплине Platforma .NET.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань з об’єктно-орієнтованого програмування та з виликої кількості технологій для створення Web-додатків, ознайомлення з основними типами додатків, які можна створювати на базі .NET Framework - настільні додатки, веб-додатки, інтернет-додатки з багатим для користувача інтрефейсом, веб-сервіси, мобільні додатки і ін.

Метою лекційних занять за дисципліною “Платформа .NET” є забезпечення достатнього рівня теоретичних знань, необхідних для розуміння основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування та використання набору інструментів та технологій для створення Web-додатків, а також для визначення поняття "веб-сервер" і формування уявлення про роботу цього механізму.

Метою практичних занять за дисципліною є набуття знань у студентів про побудову додатків для глобальної мережі Інтернет на основі концепції Web при розробці інтернет-магазину на ASP.NET MVC 5; прищепити навички з проектування структури додатку та з модульного тестування. В якості основної платформи побудови додатків у курсі розглядається технологія Microsoft ASP.NET та середа розробки Visual Studio. Для взаємодії з локальними та віддаленими базами даних застосовується технологія ADO.NET.