Робоча програма по дисципліні "Проектування баз даних".
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Робоча програма по дисципліні Проектування баз даних.

Метою викладання дисципліни є формування світогляду, методологічного уявлення і знань у студентів по теоретичних основах реляційних баз даних і проектуванню баз даних на основі принципу нормалізації; ознайомлення з основами створення проекту бази даних за допомогою SQL Server та ADO.NET і навчання застосуванню їх при розв’язанні конкретних задач.

Метою лекційних занять за дисципліною “Проектування баз даних” є забезпечення достатнього рівня теоретичних знань, необхідних для проектування та розробки інформаційних систем, що використовують бази даних.

Метою практичних занять за дисципліною є набуття знань та навичок роботи з методами організації реляційних баз даних і маніпулювання ними, підходами до проектування реляційних баз даних; прищепити навички з забезпечення і підтримки цілісності баз даних при проектуванні інформаційних систем.