Програма навчальної дисципліни "Проектування баз даних".
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Програма навчальної дисципліни Проектування баз даних.

Метою викладання навчальної дисципліни “Проектування баз даних” є формування світогляду, методологічного уявлення і знань у студентів по теоретичних основах реляційних баз даних і проектуванню баз даних на основі принципу нормалізації; ознайомлення з основами створення проекту бази даних за допомогою SQL Server та ADO.NET і навчання застосуванню їх при розв’язанні конкретних задач.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Проектування баз даних” є: 1)навчити розуміти базові підходи до проектування реляційних баз даних та теоретичні основи СУБД SQL Server 2008; 2)познайомити з мовою маніпулювання даними Transact-SQL; 3)навчити розуміти технологію роботи з документами XML, управління просторовими даними та повнотекстовий пошук; 4)прищепити навички застосування об’єктної моделі Microsoft ADO.NET, котра включає компоненти сутностей та компоненти керованих постачальників для розробки інформаційних систем з базами даних.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні знати основні поняття і методи реляційних баз даних; вміти застосовувати концептуальне проектування, логічне проектування та фізичне проектування баз даних;