Робоча програма по дисципліні "Бази даних та інформаційні системи".
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Робоча програма по дисципліні Бази даних та інформаційні системи.

Завдання дисципліни – навчити розуміти базові підходи до проектування реляційних баз даних та теоретичні основи СУБД SQL Server 2008; познайомити з мовою маніпулювання даними Transact-SQL; навчити розуміти технологію роботи з документами XML, управління просторовими даними та повнотекстовий пошук; прищепити навички застосування об’єктної моделі Microsoft ADO.NET, котра включає компоненти сутностей та компоненти керованих постачальників для розробки інформаційних систем з базами даних.

За результатами опанування навчальної дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» здобувачі вищої освіти набувають такі професійні компетентності як формулювання і побудова структурованих запитів для взаємодії з базами даних та адмініструванню СКБД та інтерпретування отриманих результатів.