Програма навчальної дисципліни "Бази даних і інформаційні системи".
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Програма навчальної дисципліни Бази даних і інформаційні системи.

Метою викладання навчальної дисципліни “Проектування баз даних” є формування світогляду, методологічного уявлення і знань у студентів по теоретичних основах реляційних баз даних і проектуванню баз даних на основі принципу нормалізації; ознайомлення з основами створення проекту бази даних за допомогою SQL Server та ADO.NET і навчання застосуванню їх при розв’язанні конкретних задач. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Основні поняття інформаційних систем; 2. Microsoft SQL Server; 3. ADO.NET – основні поняття.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Основні поняття інформаційних систем; 2. Microsoft SQL Server; 3. ADO.NET – основні поняття.