https://it-a-it.com

Online-образование: лекции, лабораторные работы, рабочие и учебные программы по IT-дисциплинам. Олимпиадные задачи: спортивное программирование, базы данных, компьютерные сети и компьютерная логика.

https://testy-online.com

Тесты-оnline: психологические тесты, любовь и секс, личность, воспитание и педагогика, здоровье, тесты для девочек, тесты по IT-дисциплинам, тесты по IT-дисциплинам с ответами.

Робоча програма дисципліни "Системне програмування".
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Робоча програма дисципліни Системне програмування.

Теоретична частина курсу присвячена методології концептуального й логічного проектування програм для їх написання на мові асемблер, які призначені для підтримки працездатності систем обробки інформації або підвищення ефективності їх використання та використовують в повній мірі усі особливості архітектури обчислювальної системи. Також в теоретичній частині розглядається опис основ мови програмування асемблер для написання окремих невеликих частин системного програмного забезпечення, та опис засобів програмування операційної системи.

Практична частина курсу присвячена освоєнню слухачами практичних навичок з розробки програмного забезпечення, що використовує команди мікропроцесора і директиви макроасемблеру. Детально розглядається робота з API функціями та їх використання при розробці Windows-застосувань. При цьому слухачі навчаються розроблювати Windows-застосування як з класичною структурою, так і з консольною та без віконною.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення методів створення системного програмного забезпечення і реалізації його на базі двох основних конкуруючих асемблера MASM (Macro Assembler) і TASM (Turbo Assembler), знайомство з основами програмування на мові асемблер, вивчення основних API-функцій для створення Windows-застосувань.

Учебная программа дисциплины>>