https://it-a-it.com

Online-образование: лекции, лабораторные работы, рабочие и учебные программы по IT-дисциплинам. Олимпиадные задачи: спортивное программирование, базы данных, компьютерные сети и компьютерная логика.

https://testy-online.com

Тесты-оnline: психологические тесты, любовь и секс, личность, воспитание и педагогика, здоровье, тесты для девочек, тесты по IT-дисциплинам, тесты по IT-дисциплинам с ответами.

Курсова робота за дисципліною "Бази даних та інформаційні системи".
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Курсова робота за дисципліною Бази даних та інформаційні системи.

Метою виконання курсової роботи з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи " є набуття навичок розробки закінчених програмних комплексів для вирішення практичних завдань в області обробки даних з використанням сучасних СКБД, а також закріплення і розширення знань, отриманих при вивченні теоретичного матеріалу. При виконанні курсової роботи слухачі повинні показати вміння обґрунтовано і послідовно викласти матеріал розроблюваної теми.

Курсова робота виконується з актуальних питань систем обробки даних відповідно до індивідуального або комплексного завдання і оформляється у вигляді пояснювальної записки і програмної реалізації з використанням сучасних СКБД. Основою для успішного виконання курсової роботи є глибоке вивчення науково-технічної літератури.

Курсова робота містить пояснювальну записку і розроблену базу даних. Пояснювальна записка в обсязі 30-40 сторінок повинна містити в зазначеній послідовності такі основні розділи: титульна сторінка; бланк завдання; зміст із зазначенням сторінок; вступ; розділи та підрозділи основної частини; схему інформаційної (інфологічної) моделі предметної області; схему даталогічної моделі бази даних; графічну схему діалогу; опис бази даних в СКБД; опис роботи розробленого додатка до бази даних; висновок; список літератури; додатки (лістинг програми з докладними коментарями).

Рабочая программа дисциплины>>