https://it-a-it.com

Online-образование: лекции, лабораторные работы, рабочие и учебные программы по IT-дисциплинам. Олимпиадные задачи: спортивное программирование, базы данных, компьютерные сети и компьютерная логика.

https://testy-online.com

Тесты-оnline: психологические тесты, любовь и секс, личность, воспитание и педагогика, здоровье, тесты для девочек, тесты по IT-дисциплинам, тесты по IT-дисциплинам с ответами.

Робоча програма по дисципліні "Бази даних та інформаційні системи".
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Робоча програма по дисципліні Бази даних та інформаційні системи.

Завдання дисципліни – навчити розуміти базові підходи до проектування реляційних баз даних та теоретичні основи СУБД SQL Server 2008; познайомити з мовою маніпулювання даними Transact-SQL; навчити розуміти технологію роботи з документами XML, управління просторовими даними та повнотекстовий пошук; прищепити навички застосування об’єктної моделі Microsoft ADO.NET, котра включає компоненти сутностей та компоненти керованих постачальників для розробки інформаційних систем з базами даних.

За результатами опанування навчальної дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» здобувачі вищої освіти набувають такі професійні компетентності як формулювання і побудова структурованих запитів для взаємодії з базами даних та адмініструванню СКБД та інтерпретування отриманих результатів.

Учебная программа дисциплины>>