https://it-a-it.com

Online-образование: лекции, лабораторные работы, рабочие и учебные программы по IT-дисциплинам. Олимпиадные задачи: спортивное программирование, базы данных, компьютерные сети и компьютерная логика.

https://testy-online.com

Тесты-оnline: психологические тесты, любовь и секс, личность, воспитание и педагогика, здоровье, тесты для девочек, тесты по IT-дисциплинам, тесты по IT-дисциплинам с ответами.

Програма навчальної дисципліни "Бази даних і інформаційні системи".
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Програма навчальної дисципліни Бази даних і інформаційні системи.

Метою викладання навчальної дисципліни “Проектування баз даних” є формування світогляду, методологічного уявлення і знань у студентів по теоретичних основах реляційних баз даних і проектуванню баз даних на основі принципу нормалізації; ознайомлення з основами створення проекту бази даних за допомогою SQL Server та ADO.NET і навчання застосуванню їх при розв’язанні конкретних задач. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Основні поняття інформаційних систем; 2. Microsoft SQL Server; 3. ADO.NET – основні поняття.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Основні поняття інформаційних систем; 2. Microsoft SQL Server; 3. ADO.NET – основні поняття.

Курсовое проектирование по дисциплине>>