https://it-a-it.com

Online-образование: лекции, лабораторные работы, рабочие и учебные программы по IT-дисциплинам. Олимпиадные задачи: спортивное программирование, базы данных, компьютерные сети и компьютерная логика.

https://testy-online.com

Тесты-оnline: психологические тесты, любовь и секс, личность, воспитание и педагогика, здоровье, тесты для девочек, тесты по IT-дисциплинам, тесты по IT-дисциплинам с ответами.

Навчальна програма дисципліни «Автоматизація проектування комп’ютерних систем» та «Мікропроцесорна техніка».
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Навчальна програма дисципліни «Автоматизація проектування комп’ютерних систем» та «Мікропроцесорна техніка».

У наш час відбувається бурхливий розвиток такого напряму в мікроелектроніці, як мікропроцесорна техніка. Тому випускники ВНЗ, що навчаються за комп'ютерними спеціальностями повинні володіти основними принципами і варіантами побудови мікропроцесорних систем, мають бути знайомі з теорією проектування мікропроцесорного пристрою.

Так як на практиці у виробництві найчастіше використовуються мікроконтролери (МК) сімейства AVR фірми Atmel, та МК Motorola від Motorola, то для їх програмування та прошивки доцільно володіти навичками роботи з такими програмними продуктами як AVR Studio, CodeVisualAVR, а для побудови схем – з пакетом Proteus.

Теоретична частина присвячена архітектурі таких мікроконтролерів, як AVR Atmel та Motorola фірми Motorola, розглянуто їх можливості та характеристики. Також в теоретичній частині розглядаються основні принципи побудови програм для написання окремих невеликих частин програмного забезпечення та процес перенесення розроблених програм в програмну пам’ять мікроконтролера при допомозі програмного симулятора Proteus.

Рабочая программа дисциплины>>