https://it-a-it.com

Online-образование: лекции, лабораторные работы, рабочие и учебные программы по IT-дисциплинам. Олимпиадные задачи: спортивное программирование, базы данных, компьютерные сети и компьютерная логика.

https://testy-online.com

Тесты-оnline: психологические тесты, любовь и секс, личность, воспитание и педагогика, здоровье, тесты для девочек, тесты по IT-дисциплинам, тесты по IT-дисциплинам с ответами.

Робоча програма навчальної дисципліни «Атоматизація проектування комп’ютерних систем» та «Мікропроцесорна техніка».
Скачать бесплатно документ          Перейти на главную>>

Робоча програма навчальної дисципліни «Атоматизація проектування комп’ютерних систем» та «Мікропроцесорна техніка».

Дисципліна "Автоматизація проектування комп’ютерних систем", присвячена проектуванню та програмуванню мікропроцесорних систем, що базуються на мікроконтроллерах фірми Atmel та Motorola, є базовою дисципліною підготовки бакалаврів, яка входить до циклу професійної та практичної підготовки слухачів старших курсів напрямку навчання «Комп’ютерна інженерія» та «Інформаційна безпека».

Теоретична частина присвячена архітектурі таких мікроконтролерів, як AVR фірми Atmel та Motorola фірми Motorola, розглянуто їх можливості та характеристики. Також в теоретичній частині розглядаються основні принципи побудови програм для написання окремих невеликих частин програмного забезпечення та процес перенесення розроблених програм в програмну пам’ять мікроконтролера при допомозі програмного симулятора Proteus.

Дисципліна охоплює практично всі аспекти архітектури мікроконтролерів: роботу портів, таймерів, арифметичну обробку даних, організацію введення-виведення по паралельних і послідовних (UART, SPI і I2C) каналах зв’язку, системи переривання. Базові програми, представлені в курсі, можуть бути використані як основа для навчання і самостійного програмування на мові Асемблер AVR, а також у дипломному проектуванні.

Учебная программа дисциплины>>